En lista över alla kända förfäder och förmödrar till Dorotha Norling. Anorna är numrerade så att en far har dubbelt så högt nummer som sitt barn.

1 Dorothea! Susanna Norling, född 1791-10-04 i Sånga, död 1863-02-13 i Karlshamn.

*** Generation I före Dorothea ***

2 Erik Samuel Norling, född 1760-12-02 i Edebo (Roslagen), död 1821-05-22 i Färentuna. Präst. Pastorsadjunkt i Sånga. Kyrkoherde i Färentuna och Hilleshög i Uppland, Uppsala stift. (Ligger på Mälaröarna och hör sedan 1942 till Sthlms stift.)

Gift 1791-05-24 i Sånga med

3 Eva Magdalena Eneroth, född 1773-02-12, död 1821-04-05 i Färentuna. Träffade sin blivande man i 15-årsåldern när han kom som ung pastorsadjunkt till den församling där hennes far var kyrkoherde.

*** Genaration II ***

4 Johan Norling, född 1708-02-19 i Vartofta hd i Västergötland, död 1765-06-02 i Stockholm. Cronobefallningsman 1742 i Edebo. LantRäntmästare 1761 i Stockholms län.

Gift 1757-06-28 med

5 Juliana Magdalena Montelia, född 1732-02-20 i Edebo, död 1810.

6 Olof Olofsson Eneroth, född 1744-03-08 i Uppsala, död 1808-02-11 i Gävle. Präst. Kungl. hovpredikant. Kontraktsprost i Gävle.

Gift 1768 med

7 Magdalena Catharina Böttiger, född 1746-10-23 i Uppsala, död 1793-02-04 i Gävle.

*** III ***

8 Johan Larsson Norling, född 1660-talet, död 1720-10-20. Häradsskrivare 1692. Vartofta fögderi. Skaraborgs län.

Gift 1697-10-22 med

9 Christina (Kerstin) Edman, född 1679-04-14 i Starbäck, Gustaf Adolf (Habo), död 1755.

10 Johan Montelius, född 1683-01-13, död 1768-08-12. Kyrkoherde i Edebo.

Gift 1723 c:a med

11 Margareta Beata Hörner, född 1704, död 1765-04-18.

12 Olof Eneroth, född 1714 i Vendels sn i Uppland. Byggmästare i Uppsala. Stads- o. akademibyggmästare.

Gift med

13 Greta Persdotter, född 17XX.

14 Daniel Wilhelm Böttiger, född 1700 i Preussen, död 1777. Apotekare i Uppsala.

Gift 1743 med

15 Magdalena Catharina Lothigius, född 1722-07-29 i Gotland, död 1786.

*** IV ***

18 Gustaf Edman, född 1647-09-17 i Visingsö, död 1714-03-21 i Dykärr, Habo. Häradshövding. Wista, Tveta och Mo härader.

Gift 1677-01-19 i Velinge, Vartofta hd, Ska. län med

19 Anna Tyressdotter Hadelin, född 1656-01-12 i Hadänge, Daretorp (Skaraborgs län), död 1714-03-25 i Dykärr, Habo.

20 Hans Månson, född 16XX. Bonde i Holmbro by, Skogstibble sn. Uppland. Levde 1714.

Gift med

21 Kari Ersdotter, född 16XX. (Catharina Eriksdotter).

22 Per Hörner, född 16XX, död 1722. Präst i Edebo. Kyrkoherde.

Gift med

23 Elisabeth Tibelia, född 1678, död 1766-01-30.

24 Bengt Bengtsson Eneroth, född 16XX, död 1718. Soldat. Bengt Bengtson Eneroth utskrifven som sockensoldat, musketerare vid lifgardet, +1718 under norska fälttåget.

30 Hans Lothigius, född 1693-02-26, död 1741-03-05. Borgmästare i Visby. Ldskr. på Gotland. Riksdagsman 1723 o 1731.

Gift 1721-09-17 med

31 Clara Aurora Esberg, född 1700 c:a i Uppsala.

*** V ***

36 Erik Svensson Edman, född 16XX, död 1662-04-05. Slottsfogde, Visingsborg. Ägde hemmanet Ed. (Norra Visingsö) från 1646.

Gift med

37 Kjerstin! (Chr. Johansdtr) Holm, född 16XX, död 1687-01-24.

38 Tyres Gunnarsson Hadelin, född 1630, död 1687. Häradshövding. Tyres Gunnarsson i Hadänge, till Torp; f.1630 20/9; Befallningsman öfver Wisingsborgs grefskap 1653; Häradshöfding derst. 1661; +1687.

Gift 1653-11-20 i Velinga med

39 Anna Andersdotter Stille, född 1632, död 1698-08-23. Gift 1653-11-20 i Velinga med föregående ana

44 Peder Nilsson Hörn, född 16XX, död 1686. Vågmästare i Gävle. Gift med en dotter till Hans Reinbott.

46 Johannes Tibelius, född 1635-11-26 i Upl, död 1694-05-24 i Sigtuna. Präst i Sigtuna. Kyrkoherde. Stud. 1650, Krigsprest 1664, Huspredikant hos RiksCansler Greve de la Gardie. Kyrkoh. i Sigtuna 1674.

Gift med

47 Beata Hansdotter, född 16XX.

48 Bengt Olofsson Eneroth, född 16XX, död 1704. Soldat. Bengt Olofsson Eneroth, förare vid Upplands infanteri under Karl XI:s krig, +1704.

Gift med 49 Katarina.

60 Henric Lothigius, född 1660 i Norrköping, död 1720-02-18. Borgmästare i Visby.

Gift 1682 med

61 Anna (Annike) Burmeister, född 1659-10, död 1737-02-24. Bosatt i Visby. Sv.ätt.1905: Anna (Hansdotr) Burmeister f /10 1659,d.24/2 1737.

62 Johan Anders Esberg, född 1665-04-02 i Kumla, död 1734-04-17. Teolog. Professor i Uppsala. Superintendent på Gotland.

Gift 1694-10-08 med

63 Magdalena Lundia, född 16XZ. Levde ännu 1747.

*** VI ***

72 Sven Eriksson, född 15XX i Västergötland. Bosatt i Bäck.

Gift med

73 Gunilda.

74 Johan Matzson Holm, född 15XX?. Kungl.sekr. (Karl IX) i Kabbarp, Gränna.

Gift med

75 Agneta?

76 Gunnar Tyresson, född 1598 i Hadänge, Velinge, död 1653-03-22. Befallningsman.

Gift med

77 Carin Tyresdotter, född 1601, död 1692.

78 Anders Andersson Stille. Befallningsman i Torp, Velinge. Befallningsman på Erikstad, f.1592, d. 1667-07-12.

Gift med

79 Anna Nilsdotter Danckwardt.

92 Petrus Skeptunensis, född 16XX, död 1686-07-13. Präst i Tibble. Pvgd 1624. Kyrkoh. i Tibble 1656.

Gift med

93 Helena Kristoffersdotter, född 1609.

96 Olof Larsson Eneroth, född 1620-talet, död 1681 i Hacksta sn i Uppland. Soldat.

Gift med

97 Kerstin Larsdotter, född omkr. 1630. död 1683-11-11 i Hacksta

120 Nils Persson Lothigius, född 1628 c:a, död 1666 i Norrköping. Licentkontrollör.

Gift 1655-12-28 med

121 Margareta von Brobergen, född 1638-04-06, död 1664.

122 Hans Burmeister, född 1620 i Lübeck, död 1681. Köpman i Visby. - Burmeisterska huset.

Gift 1654 med

123 Karin Jensdotter Lund, född 16XX, död 1703.

124 Andreas Edzbergius, född 16XX i Edsbergs sn. (Ör), död 1685. Präst. Hovpred. hos K. X G. 1658. Kyrkoherde i Kumla.

Gift med 125 Clara Fogdonia, född 16XX, död 1685-10.

126 Carl Lundius, född 1638-04-08 i Jönköping, död 1715-02-22 i Uppsala. Professor i Uppsala.

Gift med 127 Gertrud Lohrman, född 16XY.

*** VII ***

144 Knap-Erik, född 15XX. Oxhandlare. Bodde på Edh (Visingsö). Senare i Västergötland.

152 Tyres Nilsson, född 15XX i Hadänge, Velinge, död 1606. Fogde. Tyres Nilsson i Hadänge; Fogde öfver några gods i Westergöthland, tillhöriga Grefve Gustaf Johansson Roos´ till Bogesund...

Gift med

153 Kjerstin Svensdotter Storm, född 15XX i Djurarp, Valstad.

154 Tyres Svensson, född 15XX, död 1605. Häradsdomare i Ulfstorp.

Gift med

155 Kjerstin Nilsdotter, född 1555, död 1668.

156 Anders Stille, född 15XX. Befallningsman i Bångsjö.

Gift med 157 Margareta

184 Petrus Thomæ Cassiopæus, född 15XX, död 16XX. Präst i Skepptuna. Kyrkoherde.

Gift med

185 Cecilia Eriksdotter Hwijt, född 15XX, död 1656.

194 Lars Eriksson, d.1674, Skattebonde. Gift med

195 Karin Mattsdotter, d.1682.

240 Per Nilsson, född 1570 c:a i (Wexionensis), död 1638. Präst. Kyrkoherde i Löt (vid Norrköping) varifrån sönerna tog namnet.

Gift med

241 Margareta Israelsdotter, död i 1671.

242 Henric von Brobergen, född 1582-09-12 i Bremen, död 1673-03-31. Handelsman i Norrköping.

Gift 2. 1630-10-10 med

243 Christina Staphansdotter, född i Johannisborg, vid Norrköping, död 1651-06-29. 17 barn.

246 Jens Olufsen Lund. Köpman och rådman i Visby. d.1649-02-14.

Gift med

247 Sofia Sandersdotter. Död 1693-10-16 Visby.

248 Lars. Bonde i Edsberg.

250 Daniel Fogdonius, född 1600 c:a, död 1675. Präst i Örebro. Kyrkoherde.

Gift med

251 Dorothea Larsdotter.

252 Carl Hansson Lundius, född 1600 c:a, död 1667 efter. Jurist i Jönköping. Assessor vid Göta hovrätt. Häradshövding 1663-67.

Gift med

253 Vendela Lælia, född 1600 c:a. Överlevde maken. Källor: Se text. 254 Thomas Lårman, född 1602, död 1649. Handelsborgmästare i Uppsala.

Gift med

255 Helena Gustafsdotter, född 1612, död 1670.

*** VIII ***

304 Nils Gunnarsson, född 15XX. Fogde. Nils Gunnarsson i Hadänge; Befallningsman och Fogde öfver Riks-Rådet Johan Thuresson Tre Rosors gods i Westergöthland;

Gift med

305 Ingierd Thoresdotter, född 15XX.

306 Sven Storm, född 15XX. Bosatt i Diurarp, Hwahlstads Sochn.

310 Nills Haraldsson, född 15XX, Cronones Uppbördsman i Ulfstorp

Gift med

311 Anna Erichsdotter, född 15XX.

370 Ericus Mattiae Hwijt, född 15XX, död 1591-04-30. Kyrkoh. i Skepptuna.

388 Erik Bengtsson, Bonde i Hacksta.

484 Christopher von Brobergen, född 15XX i Tyskland. Bosatt i Wollenbeck vid Bremen 1582.

Gift med

485 Margareta von Honhorst.

500 Josephus Mattiae Fogdonius, född 1562, död 1656-03-17. Präst. Kyrkoherde i Strängnäs.

Gift 1600 med

501 Elisabet Esberne Bose, född 15XY, död 1641.

502 Laurentius Olai Girstadius, född 15XX, död 1630, Komminister i Linde

506 Lars Jönsson Lælius, född 1550 c:a i Stockholm, död 1603? i Polen. Kunglig sekreterare.

Gift med

507 Vendela Berendsdotter (Hafwerstad), född 15XX i Stockholm. (levde 1618). Syster till Jakob Lårmans hustru.

508 Berendt Lårman, född 15Y3, död 1623-24. Köpman (exporterade koppar). Borgmästare i Hudiksvall. Riksdagsman 1617. Arrenderade från 1620 kronans inkomster av Hälsingland.

Gift med

509 Anna Thomasdotter

510 Gustaf Larsson, född 15XX. Handlande i Uppsala. Gift med

511 Anna Engelbrektsdotter.

*** IX ***

608 Gunnar Nilsson, född 15XX i Hadänge, Velinge. Häradsdomare. "En beskedlig Nämndeman och Häradsdomare i Wartofta härad."

610 Thore Nilsson, född 15XX, Befallningsman.

740 Mathias Hvitt, född 15XX ?. Smed i Österbybruk. Gift med

341 Kerstin ?.

968 Herman von Brobergen, född 15XX i Tyskland.

1000 Mattias Andreae, född 15XX i Smolandus, död 1579. Präst i Fogdö. Kyrkoherde. Gift med

1001 Märtha Johansdotter, född 15XX i Runsö el. Rimsö, Öfver Sellö sn.

1002 Esbjörn Petri (Bose), född 15XX. Präst i Örebro.

1012 Lille Jöns Andersson, född 1510 c:a, död 1581. Köpman i Stockholm. Rådman 1544-55. Borgmästare 1568-69. (G.1 m. Anna dömd till skamstraff för hor med Anders Vantmakare. G.2 m. sina barns mor, N.N. G.3 1552 m Karin. G.4 1575 m. Ragnild Haraldsdotter. Dtr till Harald Olsson i Vällinge.)

1014 Bernt Hafwerstad, född 15XX, död 1565. Köpman i Stockholm. Inflyttad från Lübeck. Skrivs även Berend van Hamburg och Berend Hoffstadt. "En av Stockholms rikaste köpmän." Dog i pesten.

Gift med

1015 Vendela, född 15XX. Dotter till Henrik Snauel (Snafvel).

1016 Jakob Lårman, född 15XX i Lübeck. Köpman i Stockholm.

Gift med

1017 Gertrud Berendsdotter (Hafwerstad), född 15XX. Gift med föregående ana. Syster till Lars Lælius hustru.

*** X ***

1216 Nils, född 14XX?. Bonde i Hadänge, Velinge. Nils; Bonde och Åbo på hemmanet Hadänge, Backegården, i Welinge socken och Westergöthland.

1936 Henric von Brobergen, född 1490? i Tyskland.

2004 Peder Larsson. Bonde i Äskog i Almby socken.

2030 Henrik Snauel, född 14XX? Köpman i Stockholm på 1520-talet.