Ludwig Leissner och Dorothea Norling

Dorothea Susanna Leissner, född Norling 1791, var gift med fabrikören Ludwig Leissner i Mörrum, Blekinge. Hon var dotter till kyrkoherden i Färentuna och Hilleshög Erik Samuel Norling och hans hustru Eva Magdalena Eneroth. Färentuna ligger på Svartsjölandet på Mälaröarna utanför Drottningholm. Föräldrarna dog år 1821. Då var Dorothea fortfarande ogift. Hon hade en tid på 1810-talet bott i Teda hos sin farbror kyrkoherden Johan T. Norling.

År 1823 hade hon kommit överens med ägaren till Holje bruk i Blekinge, Carl von Dannfeldt, om anställning som hushållerska. Väl där träffade hon fabrikören Ludwig Leissner (f. 1782) som på Dannfeldts uppdrag, men i egen rörelse, tillverkade sirap, sprit och likörer. Tycke uppstod och den 6 januari 1824 gifte de sig i Jämshögs kyrka. År 1825 flyttade de sin rörelse till den inköpta gården Ekeberg i Mörrum utanför Karlshamn. De fick fem söner mellan 1824 och 1834 och redan från början flyttade Dorotheas syster Sofia Norling till dem för att hjälpa till i hushållet.Porträtt i olja av herrskapet Leissner målade av Carl Peter Lehmann

År 1859 flyttade de från Ekeberg in till Karlshamn. Ludwig dog i december 1860, Dorothea levde till februari 1863. Deras gravsten finns fortfarande vid Karlshamns kyrka.

Fabrikör Ludwig Leissner

Carl Ludwig Gottlob Leissner, född 1782 i Leipzig, död 1860-12-15 i Karlshamn. Fabrikör i Ekeberg, Mörrum. Han inflyttade farmaceututbildad till Sverige 1815 och bosatte sig i Blekinge. Först i Olofström som fabrikör av sirap, sprit, likör och punsch på Holje bruk, som ägdes av en överste Carl von Dannfelt. Från 1825 till 1859 bedrev han tillverkningen på, och ägde, gården Ekeberg "Leisagården" i Mörrums sn. 1859 flyttade han enligt husförhörslängden till Karlshamn. Gravstenen över Ludwig och hans hustru står forfarande kvar vid kyrkan i Karlshamn.

De fick fem söner:

Ludvig Magnus Leissner, född 1824, död 1870 i Karlskrona. Magister 1850, jur.examen 1851, vice häradshövding i Skånska hovrätten 1856, länsnotarie i Blekinge län 1858, vice auditör i flottan 1858, död ogift i Karlskrona 1870.

Carl Henrik Theodor Leissner, född 1826, död 1919. Bodde tidvis på brodern Ferdinands gårdar. Gift med Johanna Nilsdotter, född 1836, död 1912 i Svalöv, dotter till handlanden och lägenhetsägaren Nils Olsson nr 9 Broby och hans andra hustru Anna Persdotter. Barn: Anna och Edla. Barnbarn: (Nilsson-Leissner: Elisabet, Torsten, Gunnar.)

Carl Wilhelm Ferdinand Leissner, född 1828, död 1914. Lantbrukare. Examen från Ultuna lantbruksinstitut. Direktör för Stockholms läns landstings lantbruksskola. Arrenderade Djursholm, senare Hässelby, därefter Öråker, senare även Lilla Väsby. Gift med Agnes Grabow, dotter till hovmusikern Ludvig Grabow. Barn: Siri, Elsa, Lizzie, Harry. Barnbarn: (Charlier: Essie, Sonja, Lalla, Hella, Lillan.) (Thorén: Ingrid, Ella-Greta.) (Leissner: Carl, Kerstin, Åke, Axel, Elsa.)

Carl Gustaf Emanuel Leissner, född 1830, död 1905. Bosatt i Kalmar. Jur. examen, vice häradshövding, tullfiskal, tullkontrollör. Gift med Emilia Mathilda! Christina Coleur, född 1841, död 1922, dotter till vice kommisionslantmästaren Johan August Couleur.

Carl Herman Nicolaus Leissner, född 1834, död 1903. Bosatt i Karlshamn. Jur.examen, vice häradshövding, rådman, RVO. Gift med Hilda Josefina! Espersson, född 1845, död 1918. Herman blev alltså, liksom äldste brodern Ludvig, kvar i Blekinge. Han blev så småningom 1:e rådman i Karlshamn och var tidvis t.f. borgmästare. Han var också magistratssekreterare, sekr. i landstinget, ordf. i byggnadsnämnden och styrelseledamot i Karlshamn-Vislanda Järnväg. Barn: Engelbrekt, Thure och Maria. Barnbarn: (Leissner: Carl, Herman, Brita, Gösta, Sigurd.) (Thulin: Lisa, Paula.)

 

Ludwigs föräldrar
Carl Heinrich Leissner, född 1735 i Plauen i Vogtland. d.1789-10-09. Gift med Catharina Sophia Wilhelmina Beyerin. "Släkten Leissner kommer ursprungligen från Sachsen. Apotekaren och borgaren i Leipzig Carl Heinrich Leissner innehade, liksom fadern före honom, apoteket 'Zum weissen Adler'." (Källa: Sv. Släktkal. 1967.) CH Leissner var emellertid inte innehavare apoteksfastigheten som fortfarande finns kvar på samma plats som då men i en ny byggnad. Från 1993 finns ett besked från stadsarkivet i Leipzig, att Ludwigs far var apotekare och svor borgareden 1777 och att han enligt adressböcker bodde i samma hus som Adlerapoteket; innehavaren av fastigheten hette dock Semmel. Kända syskon till Ludwig: En syster, gift Duminil, med åtminstone en dotter.