Dorothea Norlings farfars far

Johan Larsson Norling

Johan Larsson Norling, född på 1660-talet, okänt var. Fogdetjänare i Västergötland under 1680-talet, en tid även vice mönsterskrivare vid generalguvernören Rutger von Aschebergs kavalleriregemente. År 1690 bokhållare hos landshövdingen i Skaraborgs län Polycarpus Cronhielm och erhöll 12/5 1692 av denne fullmakt å häradsskrivaresysslan i Vartofta och Frökinds härader i Skaraborgs län. Död 1720-10-20. Begraven i Habo kyrka. (I boken om Wartofta härad av Ljungström 1877 finns en lista över "Häradskrifvare:--- Johan Norling, till 1718, under hvilket år han åtnjöt lön för tio månader samt efterträddes af Johan Bruno.") Norling är också omnämnd på flera ställen i Karl Ringqvist's bok "Habo, en sockens historia". Läs mera om det på sidorna om gårdarna Starbäck och Dykärr.

 

Gift 22/10 1697 med Christina Edman som härstammade från släkter med många fogdar och häradshövdingar i Västergötland och inom Per Brahes gamla grevskap Visingsborg som låg på båda sidor om Vättern och på Visingsö. Christina (Kerstin) Edman, född 1679-04-14 i Starbäck, Gustaf Adolf (Habo), död 1755. Hon bodde som änka på Starrbeck i Habo socken, ett kronodonationshemman, som hon ärvt efter sin moster, ryttmästaren Pehr Gyllensvärds änka Chistina född Hadelin. Hon dog 1755, varvid hemmanet tillföll ogifta dottern Helena Elisabeth Norling. (Källa: Olle Sahlins anteckningar.)

 

Barn:

Annika Norling, född 1700 c:a. G. 1731 m. Carl Barckman. Åtminstone 4 barn. Martha Norling, född 1705 c:a. Ogift 1741. Johan Norling, född 1708-02-19, Helena Elisabeth Norling, född 1711-01-19 i Vartofta, död 1784-02-03. Ogift. Bebodde efter 1755 hemmansdel i Starrbeck. Finns med som fadder vid brorsbarnens dop i Edebo. Maria Regina Norling, född 1713-06-24 i Vartofta. G. 1755 m. Erik Renström. Levde ännu 1764. Erik Rehnström var född 1710 i Lekaryd, student i Upsala 1731, docent i historia i Åbo 1740, collega vid Jönköpings schola och från 1757 conrector, död 1759. Christina Charlotta Norling, född 1714 trol.. G. 1748 m. Peter Frenberg. Schatullmakare i Jönköping. Gustaf Theodor Norling, född 1715-05-12 i Vartofta. Kammarskrivare 1749. Suspenderad 1760. Avsatt 1766.