Dorothea Norlings mormors mor var född på Gotland. Detta är hennes

Gotländska anor och släktingar

Magdalena Catharina Lothigius var dotter till borgmästaren i Visby Hans Lothigius. Dennes far Henric Lothigius var också borgmästare där. Han var född i Norrköping 1660 men flyttade till Gotland och gifte sig med Anna Burmeister som var dotter till den från Lübeck på 1640-talet inflyttade tyske köpmannen Hans Burmeister. Denne lät bygga det i Visby ännu kvarstående Burmeisterska huset. (Bilden nedan).

Hans Burmeister var gift med Karin Jensdotter Lund och var på så vis befryndad med den kanske mest betydande släkten i Visby vid denna tid. Svärfadern Jens Olufsen Lund hade utnämnts till rådman 1641, samtidigt som hans broder blev borgmästare. Jens hade två söner,  Oluf och Holger, samt döttrarna Karin, Anna och Barbro. Anna blev gift med rådmannen Quist Nilsson, som var borgmästare under den danska ockupationen 1676-79, och Barbro med kyrkoherden i Källunge, sedermera superintendenten Johan Endislöf, och Karin som sagt med köpmannen Hans Burmeister. Den äldre av bröderna, Oluf, ägde genom sin hustru kalkbrottet vid Ar, var rådman i Visby och en tid t.o.m. riksdagsman. Holger, den namnkunnigaste medlemmen av släkten, började sin bana helt blygsamt som köpsven i boden hos svågern Hans Burmeister, men skaffade sig snart en egen affär. År 1681 arrenderade han av drottning Kristina kronans inkomster från Gotland, men då han tidigt hade svårigheter att inom fastställd tid erlägga arrendesummen, blev arrendet redan år 1684 uppsagt. (Kristina hade ju vid den här tiden sedan länge lämnat tronen, men innehade bl.a. Gotland för sin försörjning.) (Källa: Burmeisterska huset av Gunnar Svahnström.)

Henric Lothigius var son till licentkontrollören Nils Persson Lothigius i Norrköping. Denne var född i Löt 1628, där hans far var kyrkoherde. Nils gifte sig 1655 med Margareta von Brobergen som var dotter till den från Bremen inflyttade handelsmannen i Nylöse, senare Nyköping och Norrköping, Henric von Brobergen som var född 1582. En av dennes söner, Anton von Brobergen, var generalguvernementssekreterare på Gotland.

Magdalena Catharina Lothigius mor, Clara Aurora, var dotter till den från Uppsala inflyttade teologen och professorn Johan Esberg, som 1711 blev superintendent i Visby stift. Superintendent var titeln på kyrkans överhuvud i de stift som nyligen avsöndrats från de gamla stiften, alltså likställd med biskop. Johan Esberg var gift med professorsdottern Magdalena Lundia.