Dorothea Norlings morfar var kyrkoherden i Gävle

Olof Eneroth

Olof Olofsson Eneroth, född 1744-03-08 i Uppsala, död 1808-02-11 i Gävle.
"En mycket bildad man, som stod högt i gunst hos konung Gustaf III och under riksdagen i Gefle (1792), hvarvid han fick vidkännas stora kostnader, lyckades göra konungen flera tjenster, för hvilka konungen ville adla honom, hvilket genom konungens död ej medhanns." (Sv ätt 1893)

Citat från Uppsala stifts herdaminne: "Gefle 19. Mag. OLOF ENEROTH OLOFSSON. Fjerdh. Född 24 April 1744. Fadr. Olof Eneroth, StadsByggmästare i Upsala. Stud. 1759. Magister 1767. Pvgd till E.O. Bat.-Pred. vid Uplands Regemente i Dec. 1768. E.O. Kongl. Hof-predikant Mars 1777. Kyrkoh. i Hedvig Eleonorae församl. i Stockholm 10 Febr. 1779. Ordin. Kongl. Hofpredikant 1780. Tillika Kyrkoh. Sånga 31 Oct. 1782. BancoFullmäktig 17 Oct. 1784. BancoRevisor 1788. Kyrkoh här 1790. Contr.-Prost 22 Oct. 1791. Död Febr. 1808. Gift 1. 1768 med Magdalena Catharina Böttiger, Apothekaredotter från Upsala, †1793, 47 år gammal, (G.2. 1797 med Beata Hellberg, dotter af Lectorn och Prosten Mag. Ax. Hellberg i Westerås, enka efter Hofmålaren Bolander, †1803. G. 3. med Hedvig Justina af Uhr.)
Barn (i första giftet): Carl Fredrik, Lieutenant; Margaretha Catharina, g.m. Kongl. Räntmästaren och Ridd. Ad. Em. Müller; Eva Eleonora, g.m. Kyrkoh. i Ekerö Eric Sam. Norling; Johan Christian, Arrendator; Clara Sophia, g.m. CoopvCapit. P. Hollander; Olof, Handlande; Fredrica Charlotta, g.m. Grosshandl. I.W. af Uhr.

Citat från Stockholms stads herdaminne: "OLOF ENEROTH OLOFSSON
   Född i Uppsala 1744 8/3. Död i Gävle 1808 11/2. Son av gevaldigerdrängen, sedermera slottstimmerkarlen, sist akademibyggmästaren Olof Eneroth och hans hustru Greta Persdotter
   Student i Uppsala 1759 2/6 (Fjerdh.) Mag. ibid. 1767 15/6. Prästvigd i Uppsala 1768 20/12 till huspredikant hos generalmajoren Ture Gustaf Rudbeck. Tillika e.o. bataljonspredikant vid Uppsala regemente 1770 28/1. Huspredikant hos riksrådet greve Johan Wallwijk 1774 10/3. E.o.kungl. hovpredikant 1777 15/3. Pastoralexamen i Uppsala 1777 9/6. Kyrkoherde i Hedvig Eleonora 1779 10/2, tilltr. 1779 1/5 och intog 1779 1/6 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Tillika ordinarie kungl. hovpredikant 1780 22/2 och intog 1780 8/3 sin plats som assessor i Hovkonsistorium. Tillika kyrkoherde i Sånga och Skå 1782 31/10, tillr. 1783 1/5. Kyrkoherde i Gävle och Valbo 1790 22/3, tilltr. 1791 1/5. Kontraktsprost 1791 20/10. Bankofullmäktige 1784-1786. Bankorevisor 1788. --- Hans porträtt finnes i Hedvig Eleonora församlings ägo.
   Gift 1:o 1768, okänt var och när, med Magdalena (Lona) Catharina Böttiger, född i Uppsala 1746 23/10, död i Gävle 1793 4/2, dotter av apotekaren Daniel Wilhelm Böttiger och hans hustru Magdalena Catharina Lothigius. ---

Eneroth lär ha enleverat sin första hustru. Var de vigdes har ej kunnat utrönas, ej heller var de voro bosatta åren 1768-1773. Sina bägge senare giften ingick Eneroth för att reda upp sina dåliga affärer. Hans andra hustru var en förmögen änka och tredje hustrun var av förmögen bruksägaresläkt. Han lyckades även 1799 bortgifta två av sina söner med andra hustruns döttrar i första äktenskapet för att även deras del av den Bolanderska förmögenheten skulle komma familjen Eneroth till godo. (Är inte tonen här något missunnsam!!? Avskrivarens anm.)
   Vid kyrkoherdevalet i Hedvig Eleonora uppnådde Eneroth ej majoritet men blev dock utnämnd. Ryktet påstod att han redan för valet fått Gustaf III:s löfte om pastoratet. Han stod i stor gunst hos Gustaf III, som han var obrottsligt tillgiven och belönades därför med Gävle indräktiga pastorat.
   Som predikant var Eneroth ej särskilt framstående. Mest känd har han blivit genom ett pekoralmässigt tacksägelsetal, som han 1790 9/5 höll i Storkyrkan i anledning av segern vid Valkiala."

 

Olof Eneroths förfäder. (Källa: Svenska släktkalendern 1919, 1915 och 1938).

"Eneroth (från Uppland). Namnet bäres första gången 1676 af dåvarande fältväbeln vid Upplands infanteri Olof Larsson Eneroth, en af de "gamble förlofvade knektar", hvilka af Karl XI återinkallades i tjänst. Han hade varit med 1640-67 och 1659 avancerat till fänrik, †1681 i Hacksta socken, där han brukade ett hemman. Sonen Bengt Olofsson Eneroth, förare vid Upplands infanteri under Karl XI:s krig, †1704, blef fader till Bengt Bengtson Eneroth utskrifven som sockensoldat, musketerare vid lifgardet, †1718 under norska fälttåget. Den sistnämnde hade sonen Olof Eneroth, f.1714 i Vendels socken i Uppland, stads- o. akademibyggmästare i Uppsala, hvilken hade sönerna Petter och Olof. --- Olof Eneroth, f. 1744, †1808, k. hofpredikant, kontraktsprost, kyrkoherde i Gefle, hade i sitt första gifte med Magdalena Catharina Böttiger, f.1746, †1793, bland andra barn sönerna Carl Fredrik och Johan Christian."