Erik Samuel Norling

Dorotheas far, Erik Samuel Norling var född i Edebo i Roslagen. Hans far Johan Norling hade kommit dit som kronobefallningsman och hans mor var dotter till kyrkoherden där. Erik Samuel föddes den 2 dec.1760. Han skrevs in som student i Uppsala 1778 och prästvigdes 1784.


Sånga kyrka

År 1788 kom han som pastorsadjunkt till Sånga på Svartsjölandet. Han var då 27 år. Han måtte ha förälskat sig i kyrkoherdens 15-åriga dotter Eva Eneroth för i slutet av året föddes parets första barn. De gifte sig 1791 och fick sammanlagt nio barn.


Färentuna kyrka

År 1806 blev Erik Samuel kyrkoherde i Färentuna och Hilleshög och stannade där till sin död 1821. Dessa socknar ligger också på Svartsjölandet. Ön heter numera Färingsön och hör till Ekerö kommun. Detta var före laga skiftet, gårdarna låg ännu i byar och husen var omålade och opanelade. Det var också före broarnas och ångbåtarnas tid. Alla dessa företeelser kom dock till Mälaröarna på 1820-talet. På den här tiden hörde öarna till Uppsala stift men har sedan dess tillförts det nybildade Stockholms stift.

"I likhet med brodern sällan nämnd i samtida memoarlitteratur tycks han ändå haft förbindelser med tidens predikanter på modet. Bland faddrarna, i övrigt mest sekreterare och lägre officerare, märks ledamoten i Svenska Akadamien, sedermera biskopen Magnus Lehnberg samt pastor primarius Gustaf Murray, båda ledande företrädare för den gustavianska tidens neologi. Av Eric Samuels hand finns numera i Uppsala Universitetsbibliotek en "Visbok utur åtskillige andre böcker avskriven 1781-86" med bl.a. dikter av Bellman." (Källa: Olle Sahlins anteckningar.) (Ovan nämnde Lehnberg efterträdde år 1790 Erik Samuel Norlings svärfar på kyrkoherdeposten i Sånga och Skå. Han var alltså Erik Samuels chef när han stod fadder för dennes barn. Även Gustaf Murray innehade Sånga och Skå pastorat från 1806.)

Så här presenteras kyrkoherde E S Norling i Uppsala stifts herdaminne:

"ERIK SAMUEL NORLING. Rosl. Född i Edebo 2 Dec. 1760. Fadr. Räntmästare. Stud. 1778. Pvgd 20 Juni 1784. Past.Ex. 11 Dec 1790. Kyrkoh. här i Febr. 1806. Död 22 Maj 1821. Efterl. 4 barn."

"NORLING, E. G.m. Eva Magd. Eneroth, f.1773, dtr till kh. n:o 19 i Gefle O.E., död 1821 kort före mannen. Barn: Susanna Dorothea, f.1791; Karl Teodor, f.94, †, inhyses vid Svartsjö slott 1857; Magn. Maurits, f.96, fil.kand., präst och efter faderns död en tid pastor här, icke åtminstone inom stiftet plats, †1823; Eva Charl., f.1798; Sofia Vilh., f.99; Gust. Kristian, f.1807, kamrerare i Riksgäldskontoret, R.N.O. m.m. Alla antagligen döda men när okändt."
Erik Samuel Norling, född 1760-12-02 i Edebo (Roslagen), död 1821-05-22 i Färentuna. Präst. Pastorsadjunkt i Sånga. Kyrkoh i Färentuna o Hilleshög.
Gift 1791-05-24 i Sånga med Eva Magdalena Eneroth.

Barn:

Samuel Leopold Norling, född 1788-10-24 i Sånga, död 1809-01-04 i Stockholm. Styckjunkare vid arméns flotta.

Dorothea Susanna Norling, född 1791-10-04.

Karl Teodor Norling, född 1793-02-22 i Sånga, död 1857-04-06 i Svartsjö.

Magnus Maurits Norling, född 1796-09-15 i Sånga, död 1823 i Stockholm, Maria. Präst.

Eva Charlotta Norling, född 1798-08-24 i Sånga. Bosatt i Stockholm.
Gift 1833 med (sin kusin) Räntmästare Nils Emanuel Müller.

Sophia Vilhelmina Norling, född 1799-11-24 i Sånga, död 1876-04-01 i Hesselby, Spånga. Hushållerska. "Moster Sofie Norling kom, enligt husförhörslängden, till Holje redan 1824 för att hjälpa sin åtta år äldre syster när första sonen Ludvig föddes. Hon flyttade med till Ekeberg och fullgjorde säkerligen en stor uppgift som extra mamma på den stora gården." (Källa: Axel Leissner. Ekeberg s. 37.) "Sofia Norling var ogift och skötte hushållet för pappa (=systersonen Ferdinand) den tid han ännu var ungkarl." "Moster Sophie har efterlämnat en ring med rosenstenar att bäras av äldsta sonhustrun i familjen Leissner." (Källa: Harry L:s och Åke L:s anteckningar.)

Clara Olivia Norling, född 1802-07 i Sånga, död 1806-04-15 i Sånga.

Olof Norling, född 1804, död 1812 i Färentuna.

Gustav Kristian Norling, född 1807-02-26 i Sånga, död 1870 i Södertälje. Kammarskrivare 1829. Kamrerare 1848. Om honom står det i Nordisk Familjebok, 1800-talsupplagan: "Norling, Gustaf Kristian, författare, föddes i Uppland 1807, Blef slutligen kamrer i Riksgäldskontoret och afled i Södertelge 1870. Han är bekant såsom medarbetare i Syner och röster ur det fördolda(1838), i hvilket arbete K.A. Nicander (se denne) lär haft minsta andelen. Han utgaf dessutom Skizzer på vers (1844), Strödda tankar om ett och annat i svenska statsorganisationen (s.å.) samt en liten skrift, Sur l’éducation publique (1855), som vittnar om hans stora skicklighet i franska språkets behandling."


Gustav Kristian Norling