Dorothea och Ludwig Leissner

Om Dorothea och Ludwig

Till sidan om Leisagården

Harry Leissners minnen

Ekeberg i tre olika versioner:
Kåseri om Ekeberg
Uppsats om Ekeberg
Ekeberg - oavkortad


Dorothea Norlings anor

Om hennes far, kyrkoherden

Kyrkoherden Olof Eneroth (mf)

Apotekaren D W Böttiger (mmf)

LandtRäntmästaren Norling (ff)

Montelius i Edebo (fm)

Johan Larsson Norling (fff)

Släkterna Edman och Hadelin

Gotländska anor (mmm)

Förfäder i Norrköping

Anor i Uppsala och Stockholm

Dorotheas anor i en enda fil


Till den vanliga webbsajten
(som innehåller fler bilder)

Direktlänkar till sidorna
i den vanliga webbsajten
(visar sidorna utan frames):
Om Ludwig Leissner
Om Dorothea Norling
Dorothea Norlings antavla
Dorotheas brev till Ludwig
Erik Samuel Norling
Eva Magdalena Eneroth
Kyrkoherden Olof Eneroth
Böttiger-släkten
Carl Wilhelm Böttiger
Pomologen Olof Eneroth
Två professorer Nordling
LandtRäntmästaren Norling
Johan Larsson Norling i Vartofta
Montelius i Edebo i Roslagen
Vågmästaren Peder Hörn
Konstnären Johan Hörner
Tibelius och andra prästsläkter
Släkterna Hadelin och Edman
Häradshövding Gustaf Edman
Nedre Starbäck Nolgården
Hemmanet Dykärr i Habo
Överste Erik Edenhjelm
Generalmajor Gillis Edenhjelm
Anor och släkt på Gotland
Anor och släkt i Norrköping
Köpmannen Hans Burmeister
Dennes svåger Holger Jensson Lund
Anor i Stockholm och Uppsala
Lille Jöns Andersson och Berend H
Superintendent Johan Esberg i SBL
Johan Esbergs anor (präster)
Josef Fogdonius domprost i Strängnäs
Naturforskaren Daniel Solander
Professor Carl Lundius i Uppsala
Släkten Lohrman i Sthlm och Upps
Magister Lars Laelius i Sthlm
Berömda och beryktade bryllingar
Konstnären bakom porträtten
Externa länkar och källor